Học hè

  • Cha ông ta đã dạy „đi một ngày đàng học một sàng khôn“. Các khóa học hè chính là cơ hội để các học sinh và sinh viên được là quen bạn bè quốc tế, với các nền văn hóa và ngôn ngữ mới, qua đó cũng được mở rộng tầm hiểu biết của mình về thế giới xung quanh. Bên cạnh đó những khóa hè về khoa học và ky thuật cũng có thể giúp học sinh phát hiện ra khả năng cũng như mơ ước nghề nghiệp của mình trong tương lai, từ đó sẽ có những quyết định phù hợp giúp học sinh thành công nhanh hơn trong con đường sự nghiệp của mình.
  • Các khóa học hè ở Đức rất phong phú, từ các khóa học tiếng, tìn hiểu văn hóa ngắn hạn, đế các khóa học làm quên với các ngành khoa học ky thuật, nghiên cứu v.v.
  • Lia sẽ giúp gia đình và học sinh tìm ra những khóa học hè tại CHLB Đức phù hợp với nguyện vọng
  • Chuẩn bị mọi thủ tục giấy tờ cho quá trình đi học hè
  • Chuẩn bị kỹ càng cả về ngôn ngữ và văn hóa trước khi sang môi trường sống và học tập mới
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *